Lịch Trình Sinh Hoạt
 • Trường Lãnh Đạo và khai mạc 8 tuần Tĩnh Huấn:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 26/06/2016

 • Trường Lãnh Đạo - Tuần Tĩnh Huấn 2:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 03/07/2016

 • Trường Lãnh Đạo - Tuần Tĩnh Huấn 3:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 10/07/2016

 • Trường Lãnh Đạo - Tuần Tĩnh Huấn 4:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 17/07/2016

 • Trường Lãnh Đạo - Tuần Tĩnh Huấn 5:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 24/07/2016

 • Trường Lãnh Đạo - Tuần Tĩnh Huấn 6:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 31/07/2016

 • Trường Lãnh Đạo - Tuần Tĩnh Huấn 7:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 07/08/2016

 • Trường Lãnh Đạo - Tuần Tĩnh Huấn 8:
  6:45PM – 9:30PM Chúa Nhật 14/08/2016


 • ĐỊA ĐIỂM:
  Trung Tâm Công Giáo VN
  2849 South White Road, San Jose, CA 95148


 • Thông Báo: Phong trào Cursillo VSJ sẽ mở hai Khóa Ba Ngày
  Khóa Nam: 18/08/2016 - 21/08/2016
  Khóa Nữ: 25/08/2016 - 28/08/2016
  Download Phiếu Ghi Danh


 • Lịch Sinh Hoạt 2016


 • Giờ Chầu Thánh Thể của Phong Trào
  8:00PM - 9:00PM - Thứ Năm Hằng Tuần
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. Elizabeth

 • Giờ Chầu Thánh Thể của Giới trẻ "Ra Khơi"
  7:00PM - 9:00PM - Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. John

an image
Hình ảnh khóa CDC#8 14/01/2016 – 17/01/2016
Thông Tin